读国学网汉语 简体|繁體
读国学 > 汉语 > 组词

香组词

更新时间:2018-04-22 10:38:43

香 xiāng

香的词语

香的成语

香的解释

基本字义

xiāng ㄒㄧㄤˉ

1、气味好闻,与“臭”相对:香味。香醇。芳香。清香。

2、舒服:睡得香。

3、味道好:这鱼做得真香。

4、受欢迎:这种货物在农村香得很。

5、称一些天然或人造的有香味的东西:麝香。灵猫香。龙涎香。檀香。沉香。

6、旧时用以形容女子事物或作女子的代称:香闺。香艳。

7、祭祖、敬神所烧的用木屑搀上香料做成的细条:香火。烧香拜佛。香炉。香烛。

8、姓。

词性变化

xiāng

〈名〉

(1)草木香料,常掺以木屑做成细条,点燃用以祭祀祖先或神佛 [incense;perfume or spice]

爇香于鼎。——《聊斋志异·促织》

(2)又如:香培玉琢(就像用香料造成、美玉雕出一样);香积行童(僧寺伙房的帮厨者)

(3)指香炉 [incense burner]。如:香坛(拜佛时放香炉烛台的桌案);香亭(放置香炉的彩亭。赛会或出殡时所用)

(4)指花 [flower]。如:香祖(兰的别名);香橼(香橼树的果实);香包(花苞)

(5)形容有关女子的事物 [women’s thing]。如:香钩(喻旧时妇女裹过的脚);香罗(纱罗的美称);香车宝马(贵妇所乘用的车马)

(6)指年轻貌美的女子 [woman]。如:香消玉殒(比喻女子死亡)

(7)好的名声 [a good name]。如:留香百世

(8)旧时秘密结社的宗派称号 [the underground]。如:山、堂、香、水等秘密组织

xiāng

〈动〉

(1)亲,亲吻 [kiss]。如:香香面孔;香香嘴

(2)抽;吸(鸦片烟)[smoke]

咱们去香一筒好吗?——《负曝闲谈》

详细字义

xiāng

〈形〉

(1)(会意字。据小篆,从黍,从甘。“黍”表谷物;“甘”表香甜美好。本义:五谷的香)

(2)同本义 [sweet-smelling;fragrant]

香,芳也。春秋传曰:“香稷馨香。”——《说文》。朱骏声曰:“按,谷与酒臭曰香。”

黍稷靡馨。——《左传·僖公五年》

卬盛于豆,于豆于盛,其香始升。——《诗·大雅·生民》

(3)有飶其香,邦家之光。——《诗·周颂·载芟》

稻花香里说丰年。——宋·辛弃疾《西江月》

淅玉炊香粳。——韩愈孟郊《城南联句》

(4)泛指好闻的气味

二十里中香不断,青羊宫到浣花溪。—— 陆游《梅花绝句》

(5)又如:香鼠(一种皮毛名贵的貂);香醪(芳香的酒);香楠(芳香的楠木)

(6)气味美好 [savory;appetizing;delicious]

树橘柚者,食 之则甘,嗅之则香。——《雅南子·外储说左下》

香远益清。——宋·周敦颐《爱莲说》

香而甘也。——清·周容《春酒堂遗书》

香且甘者。

(7)又如:饭热菜香;在病中他吃喝都觉得不香

(8)睡得踏实 [sleep soundly]。如:她睡得正香

(9)受欢迎 [popular]

孰知不问边庭苦,纵死犹闻侠骨香。——王维《少年行》

(10)又如:香饽饽(比喻受欢迎的人);香亮(称心;宠爱);这首歌曲很吃香

(11)亲热 [affectionate;intimate]

咱们这么坐着亲香。——《儿女英雄传》

(12)又如:亲香(亲热、亲近)

(13)美好[fine]

泉香而酒冽。——欧阳修《醉翁亭记》

(14)又如:香土;香玉;香轮;香雨

英汉互译

fragrantsweet-smellingaromaticsavory

相关词语

康熙字典

【戌集下】【香部】

香·康熙筆画:9·部外筆画:0

〔古文〕《廣韻》許良切《集韻》《韻會》《正韻》虛良切,音鄕。《玉篇》芳也。《正韻》氣芬芳。《書·君》至治馨香,感于神明。《詩·周頌》有飶其香。《禮·月令》中央土,其臭香。

又草木之香,如沉香,棧香,蜜香,檀香,具載。《洪芻·香譜》及《葉延珪·香隸》諸書。

又獸亦有香。《談苑》商女山中多麝,其性絕愛其臍,爲人逐急,卽投巖舉爪,剔裂其香。

又《本草》麝香有三等:第一生香,亦名遺香,乃麝自剔出者。其次臍香。其三心結香。

又有小麝,其香更奇。

又風香。《庾信詩》結客少年塲,春風滿路香。

又含香。《漢官儀》尚書郞含雞舌香,伏奏事。

又酒香。《王績詩》稍覺池亭好,偏宜酒甕香。《杜甫詩》浩蕩風塵外,誰知酒熟香。

又花名。《廬山記》一比丘晝寢盤石上,夢中聞花香酷烈,及覺,求得之,因名睡香。四方聞之,謂爲花中祥瑞,遂名瑞香。

又丁香。《本草》一名丁子香,花紫白色,生子,小者爲丁香,大者爲母丁香。

又酒名。《蘇軾·送碧香酒詩》碧香近出帝子家,鵝兒破殼酥流盎。《劉子翬詩》未饒赤壁風流在,且向何家醉碧香。

又阿香。《搜神記》永和中,義興人姓周,出都,日暮。道邊有一新草小屋,一女子出門,周求寄宿。一更中,聞外有小兒喚阿香聲,云:官喚汝推雷車。女乃辭去。夜遂大雷雨。

又人名。黃香,仇香,見《後漢書》。

又姓。明四譯館通事香牛。

又山名。《唐書·白居易傳》與香山僧如滿結香火社,自稱香山居士。

又水名。《述異記》吳故宮有香水溪。

又殿名。《三輔黃圖》武帝時,後宮八區,有披香殿。

又享名。《李白詩》沉香亭北倚闌干。

说文解字

清代陳昌治刻本『說文解字』

【卷七】【香部】香

芳也。从黍从甘。《春秋傳》曰:“黍稷馨香。”凡香之屬皆从香。許良切

清代段玉裁『說文解字注』

芳也。艸部曰。芳,艸香也。芳謂艸。香則氾言之。大雅曰。其香始。从黍。从甘。會意。許良切。十部。春秋傳曰。黍稷馨香。約舉左傳僖五年文。此非爲香證。說香必从黍之意也。凡之屬皆从。

方言集汇

粤语:hoeng1

客家话:[沙头角腔]hiong1[客英字典]hiong1[海陆丰腔]hiong1[客语拼音字汇]hiong1[宝安腔]hiong1[梅县腔]hiong1[陆丰腔]hiong1[东莞腔]hiong1[台湾四县腔]hiong1

English

fragrant, sweet smelling, incense

< 首组词汉字组词项组词 >

相关笔顺

相关组词

+ 发现更多组词