读国学网汉语 简体|繁體
读国学 > 汉语 > 组词

挑组词

更新时间:2018-04-22 10:37:04

挑 tiāo

挑的词语

挑的成语

挑的解释

基本字义

tiāo ㄊㄧㄠˉ

1、扁担等两头挂着东西,用肩担着:挑土。挑夫(旧时以给人挑货物行李为业的人)。

2、挑的东西:挑担。

3、挖取:挑荠菜。

4、量词,用于成挑儿的东西:一挑儿白菜。

5、选,拣:挑选。挑拣。挑剔。挑肥拣瘦。

6、古同“佻”,佻达。

其他字义

tiǎo ㄊㄧㄠˇ

1、用竿子棍棒等的一头举起或支起:挑起帘子。

2、用条状物或有尖的东西拨开或弄出来:挑打。

3、拨弄,引动:挑拨。挑动。挑头。

词性变化

tiāo

〈量〉

用于成挑儿的东西。

如:一挑水;一挑柴火

tiāo

〈形〉

修长貌。多指身材 [slender]

容长脸儿,长挑身材。——《红楼梦》

通“佻”。轻佻 [giddy]

入境观其风俗,其百姓朴,其声乐不流抉,其服不挑。——《荀子·强国》

另见 tiǎo

详细字义

tiāo

〈动〉

(1)(本义的挑读 tiǎo,挖取)

(2)用肩膀担 [shoulder]

担挑双草履,壁依一乌藤。——陆游《自题传神》。

(3)又如:挑力(挑担。以肩荷物);挑包(肩挑包裹);挑码头(在码头上挑运东西);从对门坡上挑柴火;挑米;挑油;挑谷

(4)引申为承担;担当 [bear;hold]。

(5)如:挑头的(领头,带头);挑家过日子;挑担子(承担责任或担负重任)

(6)挑选 [select]

你不嫌不好,挑两块去好了。——《红楼梦》

(7)又如:挑兵(选募兵);挑补(挑选补官);挑踢(挑选);挑撮(撷章摘句);挑嘴(挑拣食物)

(8)挑剔 [pick]

他再不放人一点儿,专会挑人。——《红楼梦》

(9)又如:挑抉(挑剔);挑刺

(10)通“佻”。窃取 [steal]

却至挑天。——《国语》

(11)挖取 [dig]

时挑野菜和根煮。——唐·杜荀鹤《山中寡妇》

(12)抬举 [praise or promote sb.to show favour;favour sb.]

只要六老爷别的事上多挑他们姐儿们就是了,这一席酒,我们效六老爷的劳。——《儒林外史》

基本词义

tiǎo

〈动〉

(1)(形声。从手,兆声。本义:挑拨,挑动)

(2)同本义 [instigate;incite;provoke]

挑,挠也。——《说文》

挠挑无极。——《庄子·太宗师》

汉王欲挑战。——《汉书·高帝纪》

故相如以琴心挑之。——《史记·司马相如传》

目窕心与。——《文选·枚乘·七发》。注:“窕当为挑。史记曰:‘目挑心招’。张晏汉书注曰:‘挑,娆也。’”

媒而挑之。——《列子·杨朱》

(3)又如:挑三豁四(搬弄是非);挑头子(挑起事端;借端生事);挑眼(嫌弃;挑刺);挑茶斡刺(寻事生非);挑缀(挑拨);挑拨弄火(挑逗;拨弄火舌);挑引(挑逗,逗引);挑泛(挑逗);挑招(挑逗勾引);挑狎(调戏);挑情(挑动情爱);挑发(挑动诱发);挑谑(逗引,调笑)

(4)挖取 [dig]。

(5)如:挑野菜;挑耳;挑治(挑挖治病);挑挖(挖掘);挑补(挖补);挑动(开挖);挑浚(清除淤塞,开通河道);挑剜(抠挖);挑菜(挖菜)

(6)用竿子把东西举起或支起 [raise]。

(7)如:把帘子挑起来;挑拨(拨动灯芯使灯火明亮)

(8)用指尖、棍尖等刺或戳 [poke]。

(9)如:挑火;挑刺;挑灯;挑破水泡

(10)显露 [expose]

贵人有过端,而说者明言礼义以挑其恶,如此者身危。——《韩非子》

(11)弹奏琵琶的一种指法,反手回拨[make string toward the inside with backhand]

轻拢慢捻抹复挑。——唐·白居易《琵琶行(并序)》

英汉互译

carry on shoulder with a polechooseinstigatepickraiseselectshoulderstir up

康熙字典

【卯集中】【手部】

挑·康熙筆画:10·部外筆画:6

《唐韻》吐彫切《集韻》《韻會》《正韻》他彫切,音祧。《說文》撓也。一曰摷也。

又器名。《儀禮·有司徹》二手執挑枋,以挹湆,注于疏七。《註》挑謂之歃,讀如或舂或抭之抭字。或作挑者,秦人語也。《釋文》湯堯反,又他羔反。

又與佻通。偸薄也。《荀子·彊國篇》其服不挑。

又《增韻》杖荷也。俗謂肩荷曰挑。

又取也。今揀選人物亦謂之挑。

又《唐韻》《集韻》《韻會》徒了切,音窕。引也,撥也。《博雅》疾也。一曰弄也。《史記·項羽紀》願與漢王挑戰,决雌雄。《註》擿嬈敵求戰,古謂之致師。《前漢·司馬相如傳》卓王孫有女文君,好音,相如以琴心挑之。《註》寄心於琴聲,以挑動之也。亦與誂通。誘也,戲也。

又《正韻》土了切,祧上聲。義同。

又《集韻》《韻會》徒弔切,與掉同。振也搖也。

又《唐韻》土刀切《集韻》《韻會》《正韻》他刀切,音叨。《詩·鄭風》挑兮達兮。《毛傳》往來相見貌。《朱傳》挑,輕儇跳躍之貌。

又抒物之器。或作抭。

又《集韻》田聊切,音條。撓挑也。一曰攪也。《莊子·大宗師》登天游霧,撓挑無極。《註》宛轉循環貌。或作。

说文解字

清代陳昌治刻本『說文解字』

【卷十二】【手部】挑

撓也。从手兆聲。一曰摷也。《國語》曰:“卻至挑天。”土凋切

清代段玉裁『說文解字注』

撓也。下文云。撓者,擾也。擾者,煩也。挑者,謂撥動之。左傳云挑戰是也。从手。兆聲。土凋切。二部。一曰摷也。摷者,拘擊也。小徐摷下有爭。國語曰。郤至挑天。周語單襄公語。韋本作佻天。注云。佻,偷也。今按佻天之功,以爲己力。與左傳天實置之,而二三子以爲己力。語意正同。然則許意爲一曰摷爭作證。

方言集汇

粤语:tiu1tiu5tou1

客家话:[梅县腔]tiau1[沙头角腔]tiau1[客英字典]tiau1[陆丰腔]tiau1[东莞腔]tiau1[宝安腔]tiau1[客语拼音字汇]tiau1[海陆丰腔]tiau1[台湾四县腔]tiau1

潮州话:tiou1/tiao1tiê1/tio1

English

a load carried on the shoulders; to carry

< 拴组词汉字组词挺组词 >

相关笔顺

相关组词

+ 发现更多组词